به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، قادری رئیس سابق جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در مراسم تودیع و معارفه رئیس این مرکز گفت: ایجاد گروه گیاهان دارویی بر محوریت زرشک، زعفران و عناب و معرفی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی به عنوان یکی از ۱۳ واحد دارای فعالیت‌های شاخص در حوزه گیاهان دارویی، از دستاوردهای مفید جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی است.