به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مهر، علیرضا رزم حسینی در بازدید از جهاد کشاورزی شمال استان کرمان، از کرمان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشور یاد و اظهار کرد: این مسئله در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

وی اقتصاد مقاومتی را از جمله برنامه های جدی استان کرمان دانست و افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این اساس برنامه ریزی در این خصوص را طی پنج ماه اخیر انجام داده است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد دورن زاست، گفت: در اقتصاد مقاوتی باید ظرفیت هایی که مورد غفلت قرار گرفته اند را فعال کنیم.

وی با تاکید بر نقش بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی افزود: باید از ظرفیت های کشاورزی استان کرمان استفاده بهینه شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان خواستار توجه ویژه به بحران کم آبی و طرح کشت جایگرین شد و ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی باید آموزش های لازم در زمینه کشت جایگزین را به کشاورزان ارائه کند.

وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان کرمان تاکید کرد و افزود: باید نقش عملیاتی هر شهرستان در این خصوص مشخص شود.