کتاب اصلاح گیاهان دارویی (1)

عنوان کتاب: اصلاح گیاهان دارویی (جلد اول)
گردآورندگان: دکتر مجید عزیزی، گلنار تفرشی، سمیه میرمصطفایی
ناشر: نخست با همکاری دپارتمان علمی پارس تک
نوبت و سال چاپ: اول، ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۴۰۸ صفحه
قیمت:
۲۸ هزار تومان

.کتاب اصلاح گیاهان دارویی (2)

سرفصل ها:
مقدمه و کلیات
به نژادی اوکالیپتوس
به نژادی آویشن باغی
به نژادی بابونه آلمانی
به نژادی رازیانه
به نژادی سنبل الطیب
به نژادی شنبلیله
به نژادی کدو دارویی
به نژادی مرزنگوش

 


کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,