بدین وسیله به اطلاع کشاورزان و تولیدکنندگان محترم گیاهان دارویی می رساند گروه کشت و کار گیاهان دارویی مزرعه ساران در نظر دارد با اخذ سفارش اقدام به فروش بذر گیاهان دارویی بکند لذا از آن دسته از تولیدکنندگاه محترمی که نیازمند بذر می باشند درخواست می گردد با شماره تلفن زیر تماس حاصل بفرمایند.

 

مهندس مهدی قنبری    ۰۹۳۸۰۶۲۶۸۲۲

مهندس جواد فریدی نسب    ۰۹۱۴۸۰۵۸۶۱۲

(تذکر: درج خبر در شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی تنها به منزله اطلاع رسانی بوده و محتوای آن هیچ ارتباطی به این شبکه ندارد)


کلیدواژه ها :