به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: یک واحد گلخانه تولید قلمه به لیمو در روستای مال محمود این شهرستان با نظارت کارشناسان واحد باغبانی در سطحی معادل یک هکتار فعال شده است.

سید حسن موسوی  افزود: با توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی و زینتی در سلامت جامعه ترویج و توسعه کشت این نوع گیاهان در استان ضروری است.

وی اضافه کرد: گیاه به لیمو درختچه ای به ارتفاع ۲ تا ۵ متر با خواص دارویی و زینتی است که هر سال بین ۳ تا ۴ مرحله قابلیت برداشت دارد.

موسوی افزود: برهمین اساس عملکرد گیاه به لیمو در هر هکتار یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم برگ خشک است که مصرف دارویی دارد.

وی بیان کرد: گیاه به لیمو در برابر تنشها از جمله کم آبی، سرما و گرما مقاوم و سازگار با اقلیم استان بوشهر است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: با توجه به اینکه هر کیلوبرگ سبز گیاه به لیمو۴۵۰ هزار ریال به فروش می رسد ارزش اقتصادی مناسبی دارد.

دمنوش برگ به لیمو دارای خواص بسیار مفیدی است که از جمله آن می توان به آرام بخش بودن و تصفیه خون اشاره کرد.