به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران درباره روغن کنجد تولیدی در مغازه ها که به صورت «روغن گیری در حضور مشتری» تولید می شوند اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:

«با توجه به گسترش روغن گیری دانه های روغنی به ویژه کنجد به روش سنتی با عنوان “روغن گیری در حضور شما” از هموطنان درخواست می شود به دلایل عدم اطمینان از مواد اولیه مصرفی مناسب از نظر نوع دانه و احتمال بالا بودن میزان آلودگی میکروبی از جمله کپک زدگی، سموم قارچی مانند آفلاتوکسین ، شرایط نامناسب نگهداری مواد اولیه ، عدم رعایت بهداشت دستگاه های روغن کشی طبق معیارهای استاندارد ملی ، وجود برخی ناخالصی های مضر در محصول نهایی مانند فلزات سنگین و همچنین فسادپذیری روغن استحصالی بویژه در اثر شرایط نامناسب بسته بندی و نگهداری، از خرید و مصرف این گونه روغن ها خودداری و از انواع روغن بسته بندی شده دارای علامت استاندارد معتبر استفاده نمایند.»


کلیدواژه ها : , ,