‘مجید خزایی’ روز سه شنبه گفت: این کارخانه با ۵۰۰ متر مربع زیربنا در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی این واحد در دست ساخت است که بهره برداری از آن برای ۲۰ نفر شغل ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: برای احداث این کارخانه چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه نیاز است که بخش زیادی از آن هزینه شده است. خزایی، با بیان این که در شهرستان جیرفت ۲۰۰ گونه انواع گیاهان دارویی می روید، گفت: مواد اولیه این کارخانه از شهرستان تامین می شود که بهره برداری از آن نقش موثری در توسعه اقتصادی منطقه و درآمدزایی برای این واحد دانشگاهی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد.

وی گفت: تولید انواع عرقیات شامل‌ نعناع فلفلی، روزماری، اویشن، مرزه، رازیانه، زیره و گل محمدی بخشی از فعالیت این کارخانه است. خزایی، با بیان این که توسعه و راه اندازی صنایع فرآوری کشاورزی در رشد اقتصادی منطقه موثر است، گفت: این کارخانه به منظور حمایت از کشاورزان و ایجاد اشتغال در این واحد دانشگاهی در دست ساخت است.