به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، احمد باقری سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند به کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: ۴۰ هکتار انواع گیاهان دارویی در سطح شهرستان از قبیل گل همیشه بهار، گل محمدی، سیر، زعفران، گل گاوزبان و کاسنی کشت می‌شود.

وی یکی از اهداف شهرستان را افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی دانست که پیش‌بینی می‌شود امسال سطح زیر کشت این گیاهان ۱۰ درصد افزایش یابد.