کارگاه گیاهان دارویی با حضور Prof. Molla Joghee Nanjan استاد فارماکولوژی از کشور هندوستان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، در این نشست علمی که با حضور Prof. Molla Joghee Nanjan  در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اعضای هیأت علمی دانشگاه، جمعی از اساتید مجتمع آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، اعضای شورای مرکز رشد، هسته های فناور مستقر درمرکز رشد، مدیران و کارشناسانی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دانشجویان و کارکنان پردیس دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای این نشست علمی، پروفسور نانجان نقطه نظرات خویش را در زمینه فرصت‌ها و چالش های پیش روی گیاهان دارویی بیان کرد.
در ادامه، امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز پردیس مورد بازدید وی و همراهان قرارگرفت.