به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، سهیلا حقگو رئیس آزمایشگاه‌های داروهای طبیعی و مکمل سازمان غذا و دارو افزود: لازم است سیاستگذاری های مناسبی در زمینه کشت گیاهان دارویی صورت گیرد تا روند کشت تا موقعی که این گیاهان به دارو تبدیل می شوند، بصورت قانونمند و مطابق مقررات بین المللی باشد.

وی خاطرنشان کرد: طبق قوانین بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت باید نوع ماده اولیه مورد استفاده در کشت داروهای گیاهی، قابل ردیابی و شناسنامه دار باشد.

رئیس آزمایشگاه های داروهای طبیعی و مکمل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی و همکاری سازمان غذا و دارو باید نظارت های مشترک از زمان کشت گیاهان دارویی داشته باشند.

حقگو گفت: کار نظارت بعد از تولید گیاهان دارونی و زمانی که به کارخانه های داروسازی می رسند، بر عهده سازمان غذا و دارو است.

وی یادآور شد: تنوع داروهای گیاهی در تمام استان های کشور وجود دارد و ایران در این زمینه از پیشینه خوبی برخوردار است.