به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از پانا، سید علی اکبر طاهایی در حاشیه نشست ستاد گیاهان دارویی استان گفت: جهاد دانشگاهی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی ،منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی مازندران ،طرح توسعه کشت گیاهان دارویی را در چارچوب برنامه های پنجم توسعه تدوین می کند .

استاندار مازندران از اختصاص ۸۴۰ هکتار از زمین های استان تاکنون به کشت انواع گیاهان دارویی خبرداد و افزود : با توجه به توانمندیهای بالقوه مازندران ،این سطح کشت بسیار اندک است .

طاهایی همچنین با اشاره به حمایت دولت از مشاغل خانگی تصریح کرد : گیاهان دارویی را می توان در این بخش وارد کرد ،تا از حمایت های لازم برخوردار شود .


کلیدواژه ها :