به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از ایسنا حسن نصرتی گفت: بر مبنای دستورالعمل اداری، نحوه بهره‌برداری به صورت کلاسیک نیز بر اساس تهیه طرح‌های بهره‌برداری در سطح استان و شرایط اداری، به صورت شرکت در مزایده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سیستم اداری، پس از شناسایی عرصه‌ها توسط کارشناسان ذیربط، برای این عرصه‌ها طرح تدوین و تهیه می‌شود و پس از بررسی و تصویب در کمیته فنی، جهت بهره‌برداری و واگذاری به بخش خصوصی آماده می‌شود.

نصرتی با ذکر اینکه افراد طبق شرایط در مزایده شرکت می‌کنند و بعد از برنده شدن در مزایده، با آنها قرارداد منعقد می‌شود، افزود: پس از گذراندن این مراحل، این اشخاص می‌توانند زیر نظر کارشناسان اقدام به بهره‌برداری کنند.

وی با بیان اینکه یک تعداد از گیاهان دارویی در خراسان‌شمالی به صورت محلی شناسایی شده است، گفت: باریجه و کتیرا از مهمترین گیاهانی هستند که بر اساس ارزش اقتصادی برای خانوارها، در این استان شناخته شده است.

نصرتی با اشاره به اینکه برای این دو گیاه در مجموع بیش از ۸۰ هزار هکتار تهیه طرح شده است، اضافه کرد: اخیرا نیز برای زرشک کوهی طرح‌هایی تهیه شده است.

وی به پتانسیل‌های بالقوه موجود در زمینه گیاهان دارویی در خراسان‌شمالی اشاره کرد و ادامه داد: اکنون به علت کمبود اعتبار، اقدامات شناسایی برخی از عرصه‌ها انجام نشده و یا در صورت شناسایی، تهیه طرح نشده است.

نصرتی درخصوص نحوه صادرات گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: تاجرها این گیاهان را از بهره‌برداران حوزه آبخیزداری و مردم روستا جمع‌آوری کرده و به صورت خوشه‌ای به مناطقی مانند شیراز، تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند.

مسوول اداره بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌شمالی نبود کارگاه فرآوری و کمبود اعتبار برای شناسایی گیاهان دارویی و تهیه طرح را از مشکلات موجود در استان ذکرکرد.