هیاتی از کشور تونس و مدیر منطقه‎ای آژانس دانشگاه‌های فرانسوی زبان در هفته جاری از پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی دیدار کرده و مذاکراتی در خصوص همکاری مشترک در برخی حوزه ها داشتند.

هیات تونسی و مدیر منطقه‌ای دانشگاههای فرانسوی زبان در ادامه از پژوهشکده‌ گیاهان و مواد اولیه دارویی بازدید کردند و با دکتر قاسم پور رئیس پژوهشکده به گفتگو نشستند.