به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، ˈ محمد رضا سنجابی ˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: این محصولات در پیشگیری و درمان بیماری های عفونی حیوانات از جمله مبارزه با بیماری های سم ، عفونت های جلدی و ورم پستان گاو کاربرد دارند.

وی خاطرنشان کرد که براساس تفاهم نامه ای که با بخش خصوصی به امضا رسیده است این محصولات دارویی تولید می شوند و در واقع این محصولات پیرو تجاری سازی نتایج تحقیقات کشاورزی تولید و روانه بازار می شوند.

سنجابی گفت: در حال حاضر مدیریت تجاری سازی نتایج تحقیقات در پژوهشکده کشاورزی راه اندازی شده است و به زودی فرمهای مربوط به تمام دانشکده ها و مراکز تحقیقات کشاورزی ، شرکت های دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری کشور ارسال می شود.توزیع این فرم ها با هدف جمع آوری اطلاعات در مسیر تجاری سازی و صدور محصولات دانش بنیان انجام می شود.

سنجابی تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران دارای اقلیم متنوعی است ازاین رو گیاهان دارویی زیادی در آن رشد می کند بنابراین می توان با برنامه ریزی های علمی و اصولی از این پتانسیل به نحو مطلوب استفاده کنیم تا بتوانیم شاهد صادرات محصولات دانش بنیان باشیم.