به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: درحال حاضر ۱۷ گونه گیاه دارویی در معرض خطر انقراض است که برای حمایت از این گیاهان ۹ پایگاه در این استان ایجاد شد.
آقای غریب افزود: این پایگاهها در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال راه اندازی شده اند. به گفته وی کنگر، کرفس کوهی، گون و مُورد از جمله این گیاهان دارویی است.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای این طرح برای بیش از هزار نفر در استان شغل ایجاد می شود.
آقای غریب همچنین از وجود هزار و ۴۰۰ گیاه درچهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۰۰ گونه دارویی است.