به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیر اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: عمده رویشگاه های سماق و نسترن کوهی در رویشگاههای شهرستان های سمیرم ،فریدن، فریدونشهر، نطنز، تیران و کرون و کاشان است.
وی پیش بینی کرد تا ابتدای آبان پایان فصل برداشت این دو محصول ۱۲و نیم تن سماق و ۲۴ تن نسترن وحشی برداشت شود.