یکی از کارهای ارزشمند گروه کشاورزی رادیو اقتصاد، تهیه برنامه “سرمایه پنهان” است که با همکاری تیم مدیریت شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی در زمستان سال ۱۳۹۳ تولید گردید. این برنامه در خصوص ارزش افزوده ایران در تولید، فرآوری و تجارت گیاهان دارویی می باشد که برخی از قسمت های آن به شما مخاطبین گرامی تقدیم می گردد.

.

برنامه رادیویی سرمایه پنهان با حضور دکتر امیرهومن کاظمی

دانلود.

برنامه رادیویی سرمایه پنهان با حضور دکتر غلامرضا امین

دانلود.

برنامه رادیویی سرمایه پنهان با حضور دکتر محسن ناصری

دانلود.

برنامه رادیویی سرمایه پنهان با حضور دکتر فریبرز غیبی

دانلود.


کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,