به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، شنیده ها حاکی است دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از این سمت استعفا داده و استعفای وی نیز پذیرفته شده و بزودی اعلام و جایگزین وی معرفی خواهد شد.

دکتر محمود خدادوست متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.