به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر رسول دیناروند با بیان اینکه متاسفانه در عطاری ها کالاهای غیرمجاز عرضه می شود اظهار داشت: عطاری یک فروشگاهی است که حق ندارد هیچ دارویی را فروش داشته باشد.

وی گفت: در عطاری ها نباید داروهای گیاهی، شیمیایی و داروهای مخدر وجود داشته باشد و به فروش برسد.

دیناروند افزود: عطاری فروشگاهی است که می تواند گیاهان دارویی موثر و بی خطر را عرضه کند اما متاسفانه برخی عطاری ها پا را فراتر گذاشته اند.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه اظهار داشت: البته در همه استان ها دستورالعمل بازرسی داریم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی نیز با آنها برخورد می کنند و در اکثر استان ها عملکرد خوبی داشته ایم و دانشگاه ها توانسته اند وضعیت موجود را ساماندهی کنند.

دیناروند گفت: دراستان تهران باید نظارت ها توسط دانشگاه ها تقویت شود و برنامه ریزی ها برای نظارت های بیشتر در اولویت دانشگاه ها قرار بگیرد.