شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی متن مصاحبه مجله بررسی های بازرگانی با مرحوم دکتر رضا امیدبیگی در رابطه با تولید و صادرات زعفران را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. عنوان این مقاله “با تولید زعفران به روش های علمی برداشت آن تا دو برابر افزایش می یابد” است.
.

دانلود