همایون صنعتی زاده گلاب زهرا کرمان

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی زندگینامه مرحوم همایون صنعتی زاده (موسس کارخانه گلاب زهرا کرمان) که در سال ۱۳۸۵ از مجله ی میدل ایست (The Middle East Journal) ترجمه شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. او در مصاحبه با خبرنگار این نشریه (مایکل گرفین) به بیان وقایع مهم زندگی و دلایل موفقیت های بزرگ خود می پردازد.

.

دانلود