به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مسئول غرفه شهرستان بردسیر در جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان در برج میلاد گفت:پلنگ ایرانی و گونه گیاه داروئی اکلیل الملک کوهی دو نمونه منحصر به فرد این شهرستان هستند و بهترین اسانس گل محمدی دنیا در شهرستان بردسیر استان کرمان تولید می شود.

علی میرمحمدی با بیان اینکه ۴۰نوع گیاه دارویی پرکاربرد در کوهها وارتفاعات بردسیر وجود دارد افزود: در دو منطقه بیدخوان ولاله زار کلکسیونی از انواع گیاهان داروئی وجود دارد که جنبه تجاری دارد.