دکتر محمدحسین صالحی سورمقی، متخصص فارماکوگنوزی و استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در باره مصرف سنجد  چنین توضیح داد : مطالعاتی که روی سنجد انجام شده، حاکی از آن است که مصرف پودر سنجد به بهبود دردهای مفصلی به‌خصوص در خانم‌ها کمک کند. ولی هنوز به درستی مکانیمسی که باعث کاهش درد در این بیماران توسط ترکیبات موجود در سنجد می‌شود، مشخص نیست .

سنجد

سنجد

تحقیقات چندانی در مورد مواد و خواص سنجد ایران صورت نگرفته است و می‌توان به نظریات دانشمندان و منابع طب سنتی توجه کرد. علاوه بر این، خواصی که به برخی از گیاهان نسبت داده می‌شود بیشتر جنبه تجربی دارد و تا حدودی مطالعات اولیه درمورد آن انجام شده است. افرادی که دچار زانودرد و پوکی استخوان هستند، می‌توانند روزانه ۲۰ تا ۳۰ گرم پودر سنجد مصرف کنند.

باید توجه کرد که مدت زمان  نگهداری و ماندگاری پودر سنجد بگونه ای ست که  پودر سنجد بصورت  خشک را می توان تا ۳ سال نگهداری کرد البته هرچه گیاهان دارویی بصورت پودر و عصاره درآیند از مدت نگهداری آنها کاسته میشود.