به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از سازمان توسعه تجارت، بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی تدوین کرده است، از این پس صادرات گیاهان دارویی باید طبق ضوابط تعیین شده باشد.

بر اساس این بخشنامه، صادرات برخی گونه‌های گیاهان داروهایی و صنعتی ممنوع و صادرات برخی انواع دیگر مشروط به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است.

این بخشنامه برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شده است.