تقسیم بندی کلی تکنیک های استخراج ترکیبات گیاهی

  • روش‌های استخراجی کامل
  • روش‌های استخراجی غیرکامل (تعادلی)

روش های تعادلی، مزیت های زیادی نسبت به روش های استخراج کامل دارند. روش های تعادلی بسیار انتخابی هستند در حالیکه در روش های کامل، امکان دارد ترکیبات دیگر هم به همراه آنالیت استخراج شوند یعنی این روش ها قدرت انتخابی پایین تری دارند.

ویژگی های یک روش استخراج ایده‌آل

  • سریع، ساده، ارزان و تکرارپذیر
  • با حجم کم نمونه قابل انجام باشد.
  • دارای قدرت انتخابگری بالا
  • استفاده از حداقل مقدار حلال
  • دارای قابلیت اتوماتیک کردن
  • بازیابی کمی آنالیت را بدون از دست دادن یا تخریب آن ممکن سازد.