به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، دکتر امیرمهدی طالب درباره تألیف دومین جلد کتاب «فارماکوپه گیاهی ایران» اظهار کرد: دومین جلد از کتاب «فارماکوپه گیاهی ایران» با همکاری بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از حدود هشت سال پیش در حال تدوین است.

عضو هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: در تدوین «فارماکوپه گیاهی ایران» متخصصانی از شاخه‌های فارماکوگنوزی، فارماکولوژی و گیاه‌شناسی همکاری می‌کنند. ابتدا به شرح قسمت دارویی هر گیاه و استاندارد آن بر حسب مهم‌ترین ماده مؤثره موجـود پرداخته شده و بررسـی ریخت‌شناسی گیاه و اندام دارویی آن نیز از دیگر بخش‌های این کتاب است.

برگزیده بخش پزشکی سی‌و‌دومین جایزه کتاب سال ادامه داد: ‌«فارماکوپه گیاهی ایران» منبع رسمی و مستند برای صنایع و واحد‌های تولید دارو‌های گیاهی است. واحد‌های نظارتی دولتی نیز مخاطب این کتاب هستند.

طالب گفت: تا به امروز ۴۰ تک نگاره برای تدوین «فارماکوپه گیاهی ایران» از سوی متخصصان تهیه شده است. تک‌نگاره‌ها از سوی داوران علمی مورد بررسی قرار گرفته و سپس در اختیار ویرایشگران ادبی قرار می‌گیرد.

عضو هیأت علمی انجمن علمی طب سنتی ایران اظهار کرد:‌ تدوین این کتاب فقط شامل متن نیست، بلکه فعالیت عملی و آزمایشگاهی شامل تست نیز باید درباره گیاهان صورت بگیرد. دومین جلد این کتاب مانند جلد نخست شامل ۱۰۰ گیاه است.

وی افزود: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حامی و معاونت غذا و داروی این وزارتخانه نیز مجری طرح این کتاب هستند.

طالب درباره بازنگری جلد نخست «فارماکوپه گیاهی ایران» نیز گفت: مهم‌ترین دلیل بازنگری نخستین جلد «فارماکوپه گیاهی ایران» موضوع روز‌آمدی است. ترجمه این کتاب نیز در حال حاضر به‌عنوان یک ایده مطرح است.