به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، طبق مصوبه هیات عامل صندوق، مبلغ ۹۲ میلیارد ریال تسهیلات بلند مدت با نرخ سود ۱۴درصد به طرح دانش بنیان با عنوان افزایش تولید و توسعه داروی گیاهی متعلق به شرکت باریج اسانس، اختصاص یافت.

سقف تسهیلات بلند مدت صندوق نوآوری وشکوفایی ۵۰ میلیارد ریال است که در موارد بسیارخاص پس از تصویب هیات عامل، اضافه بر کمیته اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال هم ارتقاء می یابد.