به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبا طبیعی به نقل از ایانا حسن سلیمی افزود : برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان در سطح بیش از ۳۶۰ هکتار از مناطق کوهستانی این شهرستان شروع شده است و با بارندگی های مناسب ، عملکردی قابل قبول در حدود ۵۰۰ کیلوگرم گل گاوزبان خشک در هر هکتار داریم.

سلیمی تصریح کرد: با توجه به این که برداشت این گیاه دارویی به صورت دستی به مدت ۳ ماه به طول می انجامد، دارای اشتغالزایی خوبی برای روستائیان می باشد.

وی خاطرنشان کرد : این گیاه دارویی چند ساله بوده است و در هر سال نیاز به شخم و شیار و کاشت مجدد ندارد، بنابراین به حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش در زمینهای شیب دار کوهستانی کمک می کند.

سلیمی در ادامه به برگزاری یک دوره آموزشی مهارتی ۵ روزه تحت عنوان کاشت و برداشت گیاهان دارویی با شرکت ۴۰ نفر فراگیر زن روستایی اشاره کرد و افزود : تامین کود شیمیایی ، بازدیدهای مزرعه ای جهت بررسی مسائل و مشکلات در این خصوص از تمهیدات این مدیریت در این راستا بوده است.

مدیر جهاد کساورزی شهرستان نکا ایجاد صنایع بسته بندی و تبدیل در منطقه ، برگزاری دوره های آموزشی ، تشکیل شرکت های تعاونی و ارائه تسهیلات بانکی جهت تقویت و حمایت از تولیدکنندگان و خرید تضمینی محصول را از جمله راهکارهای مناسب توسعه کشت و پرورش گیاهان دارویی برشمرد .

سلیمی در پایان از توزیع نهال گل محمدی جهت احداث ۲ هکتار باغ گل محمدی در روستای کچپ محله و آکرد شهرستان نکا به منظور کشت گیاه دارویی در اراضی شیب دار و کم بازده کوهستانی خبر داد و افزود : نشاء گیاه دارویی آویشن ، مریم گلی ، سنبل الطیب و پنیرک در سطح یک هکتار از منطقه زیارتکلا این شهرستان نیز اجرا شد.