به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از ایانا مهندس صمد خسروی افزود: این گیاه درسطح ۱۰ هزار مترمربع کشت شده است که بعلت سازگاری بالای این گیاه با آب و هوای منطقه گالیکش از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

وی افزود: برداشت از این گیاه در ۳ نوبت درسال صورت میگیرد که بصورت چیدن برگ ها و سرشاخه ها است که از هر ۱۰۰ کیلوگرم برگ و شاخه تر آن ۵۱۰ گرم اسانس استخراج میشود که درصنایع ساخت عطر و ادکلن کاربرد دارد.

ایشان خاطر نشان کرد: خاصیت به لیمو به صورت مصرف دم کرده این گیاه سبب رفع دردهای عصبی باکاهش تب ، تقویت معده ، کاهش تشنج و تقویت حافظه خواهد شد.


کلیدواژه ها : ,