نام فارسی: انگور خرس

نام انگلیسی: Bear berry

نام علمی: .Arctostaphylos uva-ursi L

خانواده: Ericaceae

خواص درمانی: ضد عفونی‌کننده بسیار قوی، ضد عفونی‌کننده قوی کلیه و مثانه، درمان عفونت‌ها و التهابات کلیه و مثانه، قابض، دمکرده برگ و میوه آن برای قند خون مفید می‌باشد. همچنین جهت‌ التیام زخم‌ها از جوشانده این گیاه به صورت شستشو موضعی می‌توان استفاده کرد.

ماده مؤثّره: انگور خرس حاوی آربوتین و متیل آربوتین می‌باشد که دو ماده قوی گَندزدا و ضد عفونی‌کننده قوی هستند؛ همچنین دارای تانن زیاد می‌باشد.

اندام مورد استفاده: برگ‌های خشک شده.

اشکال دارویی موجود: تیزان و برگ خشک شده یا پودر شده به عنوان جوشانده و دَم‌کرده.

نکات مهم: مصرف زیاد به علت وجود تانن در برگ‌ها سبب ایجاد یبوست می‌شود.

طبع آن سرد و خشک است.

گیاه دارویی انگور خرس Arctostaphylos uva-ursi L

پونه پورامینی (کارشناس ارشد گیاهان دارویی)

منبع: ۱- گیاهان دارویی و گیاه درمانی، تالیف دکتر محمدحسین صالحی سورمقی، انتشارات دنیای تغذیه، تابستان ۱۳۸۹.

۲- سایت روزنامه پزشکی ایران، گیاه دارویی انگور خرس.