محققان چینی معتقدند مصرف چای سبز برای سلامت مغز مفید است و میتواند سبب افزایش حافظه شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، نتایج این محققان چینی نشان میدهد مواد شیمیایی مو جود در چای سبز میتواند در تولید سلولهای مغزی و تقویت حافظه تاثیرگذار باشد.

یکی از محققان ارشد این مطالعه گفت: چای سبز نوشیدنی است که در سراسر جهان طرفدار دارد که میتواند در جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی عروقی نیز موثر باشد.مواد شیمیایی موجود در این نوشیدنی میتواند با تاثیرگذاری بر سلولهای عصبی قابلیتهای شناختی مغز را تقویت کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی ایندین تایمز، این محققان با انجام آزمایش بر دو گروه از موشه ا دریافتند تاثیر مواد شیمیایی موجود در چای سبز میتواند در تولید سلولهای عصبی و تقویت یادگیری و حافظه نقش داشته باشد.