به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وبسایت اتحادیه جهانی حفاظت طبیعت (IUCN)، این اتحادیه کتابچه “لیست قرمز گیاهان دارویی اروپا (European Red List of Medicinal Plants)” را در اواخر سال ۲۰۱۴ منتشر کرده که در آن نام  ۱۰ گونه گیاه دارویی به عنوان گیاهان دارویی در معرض انقراض (با علامت اختصاری EN به مفهوم Endangered) ذکر شده است. این ده گونه گیاهی عبارتند از:
Artemisia granatensis
Atropa baetica
Chimaphila umbellata
Crataegus nigra
Dactylorhiza iberica
Himantoglossum comperianum
Iris spuria
Plantago maxima
Sideritis reverchonii
Tetraclinis articulata

البته در این کتابچه اسامی گیاهان دارویی منقرض شده، در معرض تهدید، حساس و در شرایط بحرانی نیز ذکر شده است. جهت دانلود دو کتابچه ی “لیست قرمز گیاهان دارویی اروپا” و “لیست قرمز گیاهان آوندی اروپا” بر روی گزینه های دانلود زیر کلیک نمایید:

.

لیست قرمز گیاهان دارویی اروپا

دانلود Download.

لیست قرمز گیاهان آوندی اروپا

دانلود Download.