به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، میرطالبی مسئول اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: برداشت گیاه دارویی تره کوهی از ابتدای اردیبهشت آغاز شد و با پایان زمان برداشت این میزان محصول برداشت شد.

میرطالبی شهرستان های فریدونشهر و بوئین میاندشت را عمده مراکز رویش این محصول عنوان کرد.

وی گفت: برداشت گیاهان دارویی از نیمه خرداد از ۸۷۸ هزار و ۶۰۰ هکتار مراتع استان آغاز شد و تاکنون حدود هزار و ۸۰۰ تن آن جمع آوری شد.

میرطالبی با اشاره به اینکه امسال برای ۱۱۸ بهره‌بردار مجوز بهره برداری صادر شده است پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت در مهر ، دو هزار و ۷۰۰ تن گیاه دارویی از مراتع استان اصفهان برداشت شود.

کتیرا ، برگ کرفس کوهی ، آنغوزه ، ‌موسیر ، آویشن ، زیره سیاه ، تره کوهی و سماق از عمده ترین گیاهان دارویی مراتع استان اصفهان است.

استان اصفهان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مرتع دارد که با بیش از ۱۶۰ گونه گیاه دارویی متنوع ترین گیاهان دارویی را در کشور دارد.