یاسر محسنی شهردار کوهبنان در جلسه کمیسیون امور بانوان فرمانداری کوهبنان با گرامیداشت یاد و خاطره بانوان شهید اظهار داشت: با توجه به آب و هوای مساعد کوهبنان و تشویق زنان در راستای کمک به اقتصاد خانواده بر آن شدیم تا زمین و آب رایگان به زنان بد‌سرپرست و بی‌سرپرست تحویل دهیم که آنها بتوانند با تولید گیاهان دارویی گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.