به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وبسایت غذاداروهای جهان، یوهمبه (Pausinystalia johimbe) درختی است بومی مناطق مرکزی قاره آفریقا که عصاره یا پودر پوست آن در مکمل های غذایی ویژه بدنسازان و همچنین درمان ناتوانی جنسی کاربرد دارد. بتازگی کشور آلمان اعلام نموده است که بررسی های جدیدی بر روی این گیاه انجام داده و مشخص شده است که دارای عوارض جانبی می باشد. لذا قوانین محدودکننده ای برای مصرف عصاره و پودر پوست درخت یامبی در مکمل های غذایی اروپا وضع گردیده و این موضوع سبب نگرانی تولیدکنندگان آفریقایی از بازار آینده این محصول شده است.