به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، هرباریوم پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی گنجینه ارزشمندی بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نمونه را شامل می‌شود که دارای گواهی ثبت بین‌المللی بوده و به صورت تخصصی بر روی گیاهان دارویی ایران تمرکز کرده است و بانک جامعی از عصاره و اسانس و همچنین بذر گیاهان را در اختیار قرار خواهد داد.

گونه‌های گیاهان دارویی این هرباریوم توسط تیم تحقیقاتی زبده گردآوری شده و استخراج آنها با حلال‌های مختلف و طی روش‌ها و فرآیندهای متفاوت صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، هرباریوم‌ها به عنوان یکی از مهمترین بانک‌های نگهداری گیاهان به حساب می‌آیند. هرباریوم‌ها شرایط خاصی را فراهم می‌کنند که ضمن توجه به تمام موارد فوق، به استادان، محققان و پژوهشگران اجازه می‌دهد بدون لطمه به محیط طبیعی گیاهان، مواد گیاهی لازم را در اختیار داشته باشند.