یکی از بهترین موسسات آموزش خصوصی عطرسازی در کشور فرانسه ISIPCA نام دارد. این واژه مخفّف عبارت ذیل به معنای “موسّسه ی عالی بین المللی عطر، موادِّ آرایشی و طعم” است.

 Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire

محل این آموزشگاه نزدیک شهر پاریس می باشد. آدرس اینترنتی این موسّسه به شرح ذیل می باشد:

https://www.isipca.fr/en

 

منبع: وبلاگ عطاری (شریف عطار)