عصاره گیاه سالویا شرکت زردبند ( کمک به بهبود تبخال)
قطره خوراکی پونه سنبله ای شرکت زردبند ( کمک به ضدعفونی و خوشبو کنندگی دهان وگلو)
اسپری آویشن شرکت زردبند (کمک به بهبود آفت)
قطره دهانشویه سینامول شرکت گل دارو ( ضدعفونی و خوشبو کننده دهان)
محلول استاپ اسنورینگ شرکت گل دارو( برطرف کننده خرو پف)
قطره و ژل ایرالوکس شرکت گل دارو( رفع التهابات لثه و مخاط دهان و آفت دهان)
ژل سالویزان شرکت گل دارو( رفع التهابات لثه و مخاط دهان)
ژل ملیسان شرکت گل دارو ( ضد ویروس گیاهی و ضد تبخال دهانی )
قطره گوش ایرگل شرکت گل دارو ( نرم وتمیز کننده جرم گوش)
دهان شویه ماتریکا شرکت باریج اسانس ( کنترل پلاک میکروبی دندان ، ضد التهاب لثه و حفره دهان ) گیاه بابونه
قطره دنتول شرکت خرمان ( ضد درد دندان)
ژل دنتوگان شرکت گیاه اسانس ( تسکین دهنده فوری دندان وسردرد)
محلول موضعی میرتلکس شرکت گیاه اسانس( ضد تبخال و آفت دهان)
قرص جویدنی منتا شرکت دینه( خوشبوکننده دهان وضد نفخ ملایم) نعنا