قطره خوراکی زنجبیل شرکت زردبند( کمک به تقویت قوای جنسی)
قطره خوراکی گل محمدی شرکت زردبند( کمک به افزایش میل جنسی)
قطره خوراکی زعفران شرکت زردبند( کمک به افزایش قوای جنسی )
روغن کدوی طبی شرکت زردبند ( کمک به افزایش میل جنسی )
قرص لیبیدوکس شرکت ایران داروک ( افزایش میل جنسی و توان جنسی مخصوص آقایان ) گیاه جین سنگ ، جینکو ، نخل اره ای ، سرخ ولیک ، دارچین ، پوست درخت یوهیمب
کپسول پاور گل شرکت گل دارو ( تقویت توان جنسی حاوی ژل رویال)
کپسول فیتوتون شرکت گل دارو ( تقویت میل جنسی در مردان و زنان)
قرص و قطره آفرودیت شرکت گل دارو ( رفع ضعف قوای جنسی در مردان وافزایش میل جنسی در مردان و زنان)
قطره گل سرخ شرکت باریج اسانس ( ضد افسردگی ، افزایش میل جنسی )
روغن فندق شرکت باریج اسانس ( تقویت کننده نیروی جنسی)