به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مدیر باغبانی چهارمحال و بختیاری از کشت نوین و مدیریت شده گیاهان دارویی در ۱۵۰هکتار از مزارع این استان خبر داد.

آقای نوربخش گفت: این گیاهان دارویی شامل زعفران، اسطوخودوس، نعناع فلفی و گل محمدی است.

وی افزود: این گیاهان با هزینه ای افزون بر یک میلیارد ریال در مزارع ۱۵۰ بهره بردار گیاهان دارویی در شهرستان های نه گانه این استان کشت شد