×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین اخبار

امروز : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
انتشار دو کتاب جدید در مورد علم تغذیه گیاهان

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به استحضار علاقه مندان علم کشاورزی می رساند دو کتاب جدید با عناوین “کلاتها و آمینوکلاتها و نقش تغذیه ای آنها در گیاهان” و “فسفر در کشاورزی و محیط زیست، با تاکید بر روش های مدیریت و اندازه گیری” بتازگی توسط آقای دکتر محمدکاظم سوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تالیف گردیده است.

جهت تهیه این کتاب ها می توانید به انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی (آدرس: روبروی دانشگاه تهران، بین خیابان ۱۲ فروردین و فخر رازی، پاساژ ظروفچی، طبقه سوم، واحد ۱۱) مراجعه نموده یا با شماره های ۰۲۱۶۶۹۶۳۱۲۶ و ۰۹۱۲۷۳۷۰۶۳۱ تماس بگیرید.

.کلاتها و آمینوکلاتها و نقش تغذیه ای آنها در گیاهان

فهرست مطالب کتاب کلاتها و آمینوکلاتها و نقش تغذیه ای آنها در گیاهان
پیشگفتار
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه‌ای بر علم تغذیه‌ای گیاهان
مدیریت حاصلخیزی خاک
مدیریت تغذیه ای ریزمغذی‌ها
آهن به عنوان مهمترین ریزمغذی
مفهوم تغذیه بهینه
کیفیت آب و خاک
ضرورت حفظ منابع آب و خاک:
نقش مواد آلی در تغذیه
مدیریت تغذیه نیتروژنی گیاه
اهمیت نیتروژن
پاسخ گیاهان به نیتروژن
کمبود و بیشبود نیتروژن
فرمهای قابل جذب
راندمان کودهای نیتروژنی
جذب و احیاء نیتروژن
تغذیه گیاهی و محیط زیست
ضرورت توجه به روش‌های کارآمد
فصل دوم: محلول پاشی و تغذیه برگی
اهمیت تغذیه برگی
عوامل موثر در محلول‌پاشی
مزیتهای تغذیه برگی نسبت به کاربرد خاکی عناصر غذایی
افزایش کارآیی جذب عناصر غذایی
غنی سازی محصولات تولیدی و افزایش ارزش غذایی آنها
کمک به ریشه ها در جذب عناصر غذایی
پاسخ گیاهان به محلول‌پاشی
معایب محلول‌پاشی
محلول‌پاشی و تغذیه آهن گیاهان
فصل سوم: نقش کلات‌ها در تغذیه گیاهی
تعریف کلات
اهمیت کلات‌ها در کشاورزی
کاربرد کلات‌ها در دام و انسان
موارد کاربرد در صنعت
ساخته شدن کلات‌های مصنوعی
انواع کلات‌ها
کلات EDTA
HEDTA
کلاتEDDHA
DTPA
معایب کلات‌های صنعتی
پایداری کلات‌ها
فصل چهارم: اسیدهای آمینه و نقش تغذیهای آنها در گیاهان
مقدمهای بر اسیدهای آمینه
اهمیت اسیدهای آمینه
نقش تغذیه‌ای اسیدهای آمینه
غنیسازی محصولات
ویژگی‌ها و ساختار اسیدهای آمینه
انواع اسیدهای آمینه طبیعی
سنتز و تولید اسیدهای آمینه
منابع تولید طبیعی اسیدهای آمینه
پاسخ گیاهان به کاربرد اسیدهای آمینه
فصل پنجم: آمینوکلاتها
تعریف آمینوکلات‌ها
تاریخچه آمینوکلات‌ها
اهمیت آمینو کلات‌ها
انواع آمینوکلات‌ها
سنتز آمینوکلات‌ها
تشخیص آمینوکلات‌ها
کاربرد آمینوکلات‌ها
دیگر مواد طبیعی کلات کننده
نقش اسیدهای آلی در تغذیه گیاهی
فصل ششم: نقش آمینوکلاتها در تغذیه گیاه
آمینوکلات‌ها و تغذیه گیاهی
مزیتهای استفاده از آمینوکلات‌ها در تغذیه گیاهی
توجیه اقتصادی کاربرد آمینوکلات‌ها
نحوه کاربرد آمینو کلات‌ها
عوامل موثر در جذب و کارآیی آمینوکلات‌ها
ثبات و پایداری آمینوکلات‌ها
برخی برندهای مهم آمینوکلات‌ها
آلبیون
پروبیوفر
کلات اسیدآمینه آهن
کلات ارگانیک گلیسینی بیومین آهن
استئوفورم
تحقیقات انجام شده در رابطه با کاربرد آمینوکلات‌ها
منابع

.

فسفر در کشاورزی و محیط زیست، با تاکید بر روش های مدیریت و اندازه گیریفهرست مطالب کتاب فسفر در کشاورزی و محیط زیست، با تاکید بر روش های مدیریت و اندازه گیری
فصل ۱: فسفر و کشاورزی پایدار
مقدمه
تاریخچه عنصر فسفر
اهمیت فسفر در کشاورزی پایدار
انواع کاربردهای فسفر
فسفر در تغذیه انسان
فسفر در تغذیه دام‌ها
منابع فسفر خاک
هدر رفت فسفر از خاک
میزان خروج فسفر از خاک بوسیله گیاه و فرسایش
مدیریت و راه‌کارهای کاهش هدر رفت
فصل ۲: تولید و کاربرد کودهای فسفره
مقدمه
سنگ فسفات‌ها و فرآوری آنها
انواع کودهای فسفره
فسفات آمونیم مایع
سوپر فسفات معمولی
سوپر فسفات تریپل
مونو و دی آمونیم فسفات‌ها
پلی فسفات‌های آمونیم
دی‌هیدروژن پتاسیم فسفات
دی‌پتاسیم هیدروژن فسفات
تری پتاسیم فسفات
واکنش‌های فسفر کودی در خاک
کودهای آلی به عنوان منبع فسفر
پودر استخوان
کودهای دامی
بیوسالیدها
روشهای کاربرد کودهای فسفره
فصل ۳: آلودگی‌های مربوط به کاربردکودهای فسفره
مقدمه
ایتروفیکاسیون
آلودگی عناصر سنگین
روش‌های اصلاحی آلودگی عناصر سنگین
فراریت یا ولاتیلیزاسیون عناصر سنگین
فصل ۴: واکنش‌های فسفر در خاک
ویژگیهای عمومی فسفر
شکل‌های شیمیایی فسفر
ایزوتوپ‌های فسفر
ترکیبات فسفری
ترکیبات ارگانوفسفری
واکنش‌های شیمیایی تولید فسفر
فسفر در خاک
فسفر در محلول خاک
اثر فعالیت‌های کشاورزی
اثرات ردوکس
انواع واکنش‌های فسفر در خاک
واکنش‌های جذب سطحی فسفر
رسوب و ته نشینی فسفر
سرنوشت کودهای فسفره
فسفر باقیمانده
فصل ۵: جذب و انتقال فسفر در گیاه
ویژگی‌های جذب فسفر در گیاه
اثرات pH در جذب فسفر
وضعیت تغذیه‌ای گیاه در جذب فسفر
مرحله رشد گیاه در جذب فسفر
غلظت فسفر محلول خاک
فسفر درون گیاه
استراتژی‌های گیاه جهت بهبود جذب فسفر
تغییرات سیستم ریشه‌ای
تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریشه
ترشح اسیدهای آلی
ریشه‌های خوشه‌ای
تغییرات بیوشیمیایی
هموستازی فسفر در گیاه
نقش هورمون‌ها در تغذیه فسفری گیاه
ناقل‌های فسفر در گیاهان
تنظیم مولکول‌های ناقل فسفات
فصل ۶: واکنش گیاهان به کاربرد کودهای فسفره
نقش فسفر در گیاه
کمبود فسفر در گیاهان
علائم و ویژگی‌های کمبود فسفر در گیاهان
موارد کاربرد کود فسفره
پاسخ گیاه به کاربرد فسفر
عوامل موثر بر پاسخ گیاهان
عوامل مربوط به کود
عوامل مربوط به خاک
عوامل مربوط به گیاه
بخش‌های فسفری درون گیاه
برهمکنش فسفر-روی
مدیریت تغذیه‌ای فسفر
رویکردهای نوین جهت افزایش جذب فسفر
فصل ۷: نقش میکروارگانیسمها در تغذیه فسفری گیاهان
میکروارگانیسم‌ها در خاک
میکروارگانیسم‌های محیط ریشه و جذب فسفر توسط گیاه
باکتری‌های حل کننده فسفات
نقش مایکوریزا در تأمین فسفر گیاه
انتقال فسفر مایکوریزایی
فرآیندهای مرتبط میکروبی در چرخه فسفر
نقش میکروارگانیسم‌ها در تغییرات فسفر خاک
جریان فسفر در بیوماس میکروبی
تغییرات خالص در بیوماس میکروبی خاک
زمان تغییر و تبدیل فسفر میکروبی
فصل ۸: فسفر آلی در خاک
اهمیت فسفر آلی
تعادل بین فسفر معدنی و فسفر آلی در خاک
منابع فسفر آلی خاک
انواع ترکیبات فسفر آلی
پلی‌فسفات‌ها و آنهیدریدهای ارتوفسفات
ویژگی‌های ترکیبات آلی فسفر
تغییرات فسفر آلی در خاک
جذب سطحی فسفر آلی
تجزیه غیرزنده ترکیبات فسفر آلی در محیط
تجزیه شیمیایی فسفر آلی
معدنی شدن فسفر آلی
کاربرد فسفر آلی بوسیله گیاهان
فصل ۹: اندازه گیری فسفر
ضرورت اندازه گیری فسفر
اندازه گیری فسفر گیاه
اندازه‌گیری فسفر معدنی خاک
روش نمونه برداری
روش اندازه گیری
روش‌های عصاره گیری
اندازه گیری فسفر آلی خاک
روش‌های اندازه گیری فسفر میکروبی خاک
منابع

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.