به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از سایت غذاداروهای جهان، تنباکوی کوهی (Arnica montana) یکی از گیاهان دارویی بومی اروپا است که در نروژ، اسپانیا، اوکراین، آلمان و برخی از کشورهای حوزه بالکان رویش دارد و دارای کاربرد وسیعی در داروهای گیاهی این قاره می باشد. وزارت محیط زیست و ایمنی محیطی آلمان با همکاری آژانس حفاظت از طبیعت این کشور پروژه ای جهت حفظ این گیاه در ایالت باواریا آغاز نموده و بودجه ۱۴۰ هزار یورویی برای آن تعیین کرده است.

.