×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین اخبار

امروز : سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Medicinal plant diseases Book 3

..

کتاب بیماری های گیاهان دارویی (جلد اول) منتشر شد


پیشگفتار
گیاهان دارویی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم
پیشگیری از بیماریها از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده و هستند. بنابراین
تلاش های زیادی جهت افزایش تولید و یا کاهش تلفات ناشی از عوامل مختلف از
جمله شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری صورت می گیرد. با توجه به این اهم،
ما نیز بر آن شدیم تا با فراهم آوردن این مجموعه که حاوی آخرین اطلاعات در
زمینه بیماری های گیاهان دارویی می باشد، گامی در جهت هموار ساختن مسیر
این صنعت نو پا در کشور برداریم. جلد اول کتاب که هم اکنون در دستان شماست
حدود ۳۰ گیاه را در بر دارد، جلد دوم نیز که در بردارنده ۳۰ گیاه دیگر
خواهد بود، در دست آماده سازی است. مطالب کتاب حاضر بر اساس ترتیب حروف
الفبای نام فارسی گیاهان دارویی تنظیم شده است. در مورد هر گیاه ابتدا
مقدمه ای در مورد آن ارائه شده و سپس بیماری های آن به ترتیب بر اساس نوع
بیماری اعم از قارچی، باکتریایی، نماتدی، ویروسی و … پرداخته شده است. با
توجه به این که برخی از بیماری ها از اهمیت خاصی برخوردار نیستند و در
منابع فقط به ذکر گزارش جداسازی آنها پرداخته شده است، در این کتاب نیز به
دلیل ماهیت پژوهشی بودن و اهمیت آخرین یافته ها اکثر موارد ارائه شده اند.
لازم به ذکر است که برخی از گیاهان دارویی مهم فاقد بیماری خاصی بوده و علت
آن نیز معمولا به دلیل وجود مواد ضد انگلی موجود در آنها می باشد و
بنابراین فقط مقدمه ای در مورد خود گیاه و همچنین گزارش یا عدم گزارش
بیماری ذکر شده است. علی رغم اینکه مطالعات زیادی روی بیماری های گیاهان
دارویی در ایران انجام نشده است، در این کتاب سعی بر آن بوده است تا به
تمامی تحقیقات انجام شده اشاره شود. بی شک علی رغم تلاش مؤلفین، این کتاب
خالی از اشکال نیست و برای بهینه شدن کتاب در چاپ های بعدی به نظرات و
پیشنهادات خوانندگان و صاحبنظران گرامی نیاز دارد. نگارندگان مراتب تشکر و
قدردانی خود را نسبت به آقایان مهندس عباداله عبادی و مهندس ابوالفضل
علیرضالو جهت ویراستاری علمی و ادبی این اثر و ارائه پیشنهادهای ارزنده
ابراز می نمایند.

.

 دکتر ناصر صفایی       مهندس ولی الله مهدیزاده

مهندس محمدتقی عبادی         دکتر عباس سعیدی

.

.

کتاب بیماری های گیاهان دارویی

.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه ای بر گیاهان دارویی
فصل دوم: مقدمه ای بر بیماریهای گیاهی
انواع بیمارگرهای گیاهی
قارچ ها
پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
باکتریها
ویروس ها
ویروئیدها
نماتدها
علائم بیماریهای گیاهی
فصل سوم: اسفرزه
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های اسفرزه
سفیدک کرکی
عامل بیماری
مرگ گیاهچه
پژمردگی
سفیدک پودری
سوختگی برگی
بیماری‌های ویروسی
فصل چهارم: انجدان رومی
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای انجدان رومی
زنگ
سایر بیماری ها
فصل پنجم: اَنیسون
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای انیسون
سوختگی پاسالورایی
زنگ آنیسون
سایر بیماریها
فصل ششم: آویشن
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای آویشن
زنگ آویشن
خشکیدگی بوته های آویشن
فصل هفتم: بابونه آلمانی
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای بابونه آلمانی
سفیدک پودری
سفیدک داخلی
سایر بیماریها
فصل هشتم: بنگدانه
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
لکه برگی
سوختگی برگی
سوختگی گیاهچه
پوسیدگی ساقه
پوسیدگی ریشه
سوختگی باکتریایی
موزائیک بنگدانه
موزائیک سبز
نماتد ریشه گرهی
فصل نهم: بومادران
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های بومادران
کپک خاکستری
سایر بیماری ها
فصل دهم: پروانش
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
سرخشکیدگی
پوسیدگی ساقه
لکه برگی
سوختگی برگی
لکه نشانه ای
سوختگی برگی
پوسیدگی پایه
پوسیدگی طوقه و ریشه
مرگ گیاهچه
سوختگی گل
سوختگی بوتریتیسی پروانش
بیماری های موزائیکی
ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی
فیلودی یا ریزبرگی
زردی مینا
باکتری سخت کشت
فصل یازدهم: پروانش صغیر
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای پروانش صغیر
سوختگی بوتریتیسی
سوختگی ساقه
سر خشکیدگی
پوسیدگی ریشه
نماتدها
زردی مینا
موزاییک خیار
فصل دوازدهم: تاتوره
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های تاتوره
لکه برگی
سوختگی برگی
سوختگی برگی و پوسیدگی میوه
پوسیدگی ریشه
موزائیک بدشکلی
پژمردگی ویروسی
ریزبرگی
موزائیک
پوتی ویروس اچ توتون
ویروس کلمبیایی تاتوره
فصل سیزدهم: ترخون
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
زنگ قهوه ای
پوسیدگی ریشه، طوقه، شانکر ساقه و سوختگی شبکه ای رایزوکتونیایی
فصل چهاردهم: جین سنگ
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های جین سنگ
آنتراکنوز
سفیدک پودری
سوختگی برگی
سوختگی برگ و ساقه بوتریتیسی
پوسیدگی ریشه
الف- پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه
مرگ گیاهچه‌
پوسیدگی سیاه ریشه
ریشه زنگی و لکه زنگی
نماتد مولدگره ریشه
سوختگی باکتریایی
بیماری های غیر مسری
فصل پانزدهم: ختمی دارویی
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های ختمی
زنگ
بوته میزی فوزاریومی
آنتراکنوز
فصل شانزدهم: خشخاش
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای خشخاش
بیماری های قارچی
سوختگی نشا و مرگ گیاهچه
لکه برگی ها
سوختگی های برگی
سفیدک داخلی
سفیدک پودری
آلودگی های کپسول
پژمردگی و پوسیدگی های ریشه
پوسیدگی نرم باکتریایی
بیماری های ویروسی
ویروس لکه حلقوی کلم
ویروس زردی چغندرقند
ویروس موزاییک زردی لوبیا
ویروس موزائیک شلغم
موزائیک خشخاش
بیماری فیتوپلاسمایی
فصل هفدهم: رازک
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های رازک
پوسیدگی سیاه ریشه
سوختگی نوک میوه و شانکر رازک
پژمردگی یا شانکر فوزاریومی
سفیدک داخلی
سفیدک پودری
پوسیدگی قرمز طوقه
پژمردگی ورتیسلیومی
بیماری های باکتریایی
بیماری های نماتدی
نماتد کیست
ویروئیدها و ویروس ها
فصل هجدهم: رازیانه
معرفی و گیاهشناس
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های رازیانه
سفیدک پودری
سوختگی رامولاریایی
پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
مرگ آلترناریایی گیاهچه
سایر بیماری ها
فصل نوزدهم: رزماری
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های رزماری
پژمردگی
گونه های فایتوفتورا
گونه های رایزوکتونیا
گونه های فوزاریوم
سفیدک پودری
سایر بیماری ها
فصل بیستم: زردچوبه
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های زرد چوبه
پوسیدگی ریزوم
سوختگی (بلاچ) برگی
لکه برگی
بلاست برگی
پوسیدگی های انباری
بیماری های نماتدی
سوختگی باکتریایی
فصل بیست و یکم: زرشک
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های زرشک
لکه برگی
آنتراکنوز
سفیدک های پودری
پژمردگی ورتیسلیومی
زنگ سیاه
لکه برگی باکتریایی
فیلودی زرشک
فصل بیست و دوم: زعفران
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های زعفران
پوسیدگی های ریشه
پوسیدگی استروماتینیایی ریشه
پوسیدگی پیتیومی ریشه
پوسیدگی فوزاریومی پیاز زعفران
پوسیدگی ماکروفومینیایی
پوسیدگی اسکلروتینیایی
پوسیدگی پنیسلیومی
باکتری سودوموناس
ویروس موزائیک نرگس
ویروس شکستگی گل زعفران
فصل بیست و سوم: زیره سبز
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های زیره سبز
پژمردگی فوزاریومی
سوختگی زیره سبز
سفیدک پودری
پوسیدگی ریشه
فصل بیست و چهارم: زیره سیاه
معرفی و گیاهشناسی زیره سیاه ایرانی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های زیره سیاه ایرانی
معرفی و گیاهشناسی زیره سیاه اروپایی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای زیره سیاه اروپایی
فصل بیست و پنجم: سنا
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های سنا
مرگ گیاهچه‌
سوختگی برگی
لکه برگی
سایر بیماری ها
فصل بیست و ششم: سنبل الطیب
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های سنبل الطیب
زنگ
سفیدک پودری
پوسیدگی اسکلروتینیایی
سایر بیماریها
فصل بیست و هفتم: سنبل ختایی
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های سنبل ختایی
فصل بیست و هشتم: سیاه دانه
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های سیاه دانه
فیلودی
پژمردگی فوزاریومی
پوسیدگی ذغالی
فصل بیست و نهم: شابیزک
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
نکروز برگی
لکه برگی
پوسیدگی‌های ریشه
۱- پوسیدگی پیتیومی ریشه شابیزک
۲- پوسیدگی فوزاریومی ریشه شابیزک
۳- پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه شابیزک
پوسیدگی طوقه
موزائیک شابیزک
پیسک شابیزک
فصل سی‌ام: شیرین بیان
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های شیرین بیان
لکه برگی نیگروسپورایی
لکه برگی سرکوسپورایی
سوختگی برگی
زنگ
پوسیدگی ریشه، پوسیدگی یقه و پژمردگی
فصل سی‌ویکم: گل انگشتانه
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماریهای گل انگشتانه
آنتراکنوز
لکه برگی
سایر بیماری های قارچی
بیماری‌های ویروسی
فصل سی‌ودوم: نعناع فلفلی
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های نعناع فلفلی
زنگ
پژمردگی ورتیسلیومی
پوسیدگی ساقه و استولون
سفیدک پودری
پوسیدگی فومایی ساقه
سفیدک پودری
سوختگی برگ
پژمردگی فوزاریومی
فصل سی‌‌ و سوم: همیشه بهار
معرفی و گیاهشناسی
خواص درمانی و کاربردها
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
بیماری های همیشه بهار
سفیدک پودری
پوسیدگی اسکلروتینیایی
سوختگی آلترناریایی
نماتد ریشه گره ای
فیلودی
ویروس رگبرگ زردی شبکه‌ای
سایر بیماری های ویروسی
منابع

.

دفتر فروش:
تهران، خیابان انقلاب،  بین خ ۱۲ فروردین و خ فخر رازی، پاساژ ظروفچی، طبقه سوم، واحد ۱۱٫
انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی

همراه :  ۰۹۱۲۷۳۷۰۶۳۱
تلفن تماس: ۶۶۹۶۳۱۲۶-۰۲۱   
تلفکس:  ۶۶۴۰۳۴۵۲-۰۲۱

قیمت پشت جلد: ۲۱۰۰۰ تومان


برای خرید الکترونیکی این کتاب می توانید به وبلاگ انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید.

.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.