ترنج های کوچک بزرگ شده و تبدیل به بالنگ های پر از خاصیت می شوند که استرس و بی خوابی را از جان به در می کنند، شادی آور است و نشاط جنسی را بالا می برند.


]]>