چهار مقاله ارزشمند از مرحوم دکتر احمد پارسا با عنوان “گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در ایران = Medicinal plants and drugs of plant origin in Iran” در طی سالهای ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ میلادی معادل با سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در مجله  Qualitas Plantarum et Materiae Vegetabiles منتشر شده است که مجموعا ۱۴۰ صفحه می باشند. شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی این مقالات کاربردی و ماندگار را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود