به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری غذاداروهای جهان، تاکنون بیش از ۲۰۰ نوع ترکیب در صمغ کندر شناسایی شده است که در بین آنها بوسولیک اسید اهمیت بیشتری دارد. همواره مشکل صنایع داروسازی، جذب پایین این ترکیب در بدن بود که یک شرکت هندی با تکنولوژی جدید فرآوری عصاره ها (ایجاد ذرات بسیار ریز عصاره با پوشش لیسیتین) توانسته است این مشکل را حل نماید و امسال محصول جدید این شرکت در نمایشگاه غذاداروهای آمریکا رونمایی شد.