به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از سایت های خبری هند، دولت هندوستان با هدف کاهش نرخ مهاجرت روستاییان به شهرها، نگاه جدید مدیریتی به مقوله کشت گیاهان دارویی در مناطق محروم این کشور پیدا کرده است. کشت برخی از گیاهان دارویی که مقاوم به تنش های محیطی هستند و در سرزمین های کم بازده می توانند رشد بهتری داشته باشند، در این پروژه مورد توجه می باشد و دولت هند سعی دارد در افزایش درآمد روستائیان و کاهش بیکاری آنها نقش ایفا نماید.