به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، برخی از شرکت های فعال در زمینه عطر و طعم مستقر در کشور آلمان، سرمایه گذاری کلانی را در جهت افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش هزینه های تولید بهمراه افزایش کیفیت اسانس اسطوخودوس در فرانسه آغاز کرده اند و بودجه های نسبتا بالایی به تحقیقات در این زمینه اختصاص داده اند. بطور مثال این تحقیقات تاکنون سبب کاهش ۳۰ درصد مصرف انرژی دستگاه های اسانس گیری اسطوخودوس شده است و همچنین حذف ساقه در این فرآیند، سبب افزایش کیفیت اسانس گردیده است.