والرین‌Valerian      

شکل‌ دارویی‌: Capsule 350mg

حاوی‌: پودر ریشه‌ و ریزوم‌ سنبل‌ الطیب‌ Valeriana officinalis که‌ دارای ‌والرینیک‌ اسید و والپوتریاتها است‌.

اندیکاسیون‌ها:

۱- درمان‌ تنش‌های‌ عصبی‌.

۲- درمان‌ اضطراب‌ (Anexity).

۳- درمان‌ بی‌خوابی‌ و اثرات‌ Sedative.

مکانیسم‌ اثر: Valerian سبب‌ ایجاد دپرسیون‌ در سیستم‌عصبی‌- مرکزی‌ (CNS) می‌گردد که‌ احتمالاً به‌ خاطر اثر والرینیک‌ اسید در وقفه‌ دهندگی‌ آنزیمهای‌ کاتابولیسم‌ GABA و در نتیجه‌ افزایش‌ غلظت ‌GABA و اثرات‌ Sedative آن‌ بر CNS می‌باشد.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزی‌ ۳ بار هر بار ۲-۱ کپسول‌.

موارد احتیاط‌:

۱- مصرف‌ این‌ دارو موجب‌ تشدید اثر سایر داروهای‌ آرامبخش‌ می‌شود.

۲- مصرف‌ زیاد این‌ دارو به‌ دلیل‌ ایجاد خواب‌آلودگی‌، در هنگام‌ رانندگی‌ و شغلهای‌ حساس‌ باید با احتیاط‌ صورت‌ گیرد.

 

کلیدواژه ها : , ,