مستند ویژه جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی ایران (بخش اول)